หนังสือแผนปฏิรูป
 - แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
 - โปสเตอร์โครงการแผนปฏิรูป
 - แผนปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา
 - แผนการปฏิบัติงาน ๑๓ โครงการ
 แบบฟอร์มการจัดทำบัญชีศาสนสมบัติ และรายรับรายจ่ายของวัด
 แบบฟอร์มประเมิน ๕ ส. (Word)
 แบบฟอร์มประเมิน ๕ ส. (excel) ปรับปรุง 30/5/2561
 - แบบฟอร์มภาคีเครือข่าย
 -แบบฟอร์มศาสนบุคคล (ไฟล์ word)
 - แบบฟอร์มศาสนบุคคล (ไฟล์ excel update 12/6/2561)
 - ตัวอย่างแบบฟอร์มร่างแผนยุทธศาสตร์ (ไฟล์ word)
 - ตัวอย่างแบบฟอร์มร่างแผนยุทธศาสตร์ (ไฟล์ excel)
 
 
 

 

ดาวน์โหลดตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มใหม่