ติดต่อประสานงาน


พระปริยัติวรานุกูล (ปัญญา วีรเมธี)
โทรศัพท์: 080-144-9933?
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

พระครูสิริสารบัณฑิต (สุกรี สุจิตโต)
โทรศัพท์: 089-004-3373?
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นายชัยวัฒน์ สุยะหลาน
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
โทรศัพท์: 087-160-8372
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

-------------------------------------------------

Admin : ส่งข้อมูล แจ้งการปรับปรุง

นางสาวชณัฐดา? นวงษ์วิเศษ

โทรศัพท์ 093-551-4616

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.