ติดต่อประสานงาน


พระปริยัติวรานุกูล (ปัญญา วีรเมธี)
โทรศัพท์: ๐๘๐-๑๔๔-๙๙๓๓
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

พระครูสิริสารบัณฑิต (สุกรี สุจิตโต)
โทรศัพท์: ๐๘๙-๐๐๔-๓๓๗๓
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นายชัยวัฒน์ สุยะหลาน
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
โทรศัพท์ ๐๘๗-๑๙๐-๘๓๗๒
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

-------------------------------------------------

admin website:ส่งข้อมูล แจ้งการปรับปรุง

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์?090-2426535?